06 dec 2021

COVID-19 Senfølger - nedsat lugte- og smagssans

I kølvandet på den udbredte smitte formodes et stort mørketal, hvoraf nogle lever med alvorlige senfølger af COVID-19. Derfor skal forskere i et nyt dansk-svensk forskningsprojekt med Sjællands Universitetshospital i spidsen etablere en biobank, en lugte- og smagsklinik samt kortlægge senfølger af COVID-19.

Forskningsprojektet består af et samarbejde mellem ni medicinske specialer og tre forskningsmiljøer på tværs af landegrænser. Projektet skal sikre bedre overblik over senfølger, forbedre behandlingsmuligheder igennem en biobank, der med biomarkører giver viden til at identificere risikopatienter, etablere klinikker til behandling af tydelige senfølger samt kortlægge endnu ukendte senfølger.

Når du bestiller en tid til undersøgelse skal du huske at sige det drejer sig om problemer med lugte/smagssansen, så du bliver booket korrekt. Sæt 1 time af til undersøgelsen.